کارگروه ها
 
لیست اعضا کارگروه راهبری  
  
نام و نام خانوادگی 
سمت / محل خدمت  عنوان در کارگروه 
مهندس آرش زندی
رئیس گروه نظارت و تطابق با معیارهای فناوری اطلاعات  رئیس / عضو کمیته 
 مهندس اشکان نظام پور مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان دبیر/ عضو کمیته  
 دکتر معصومه بذریکارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات توانیر عضو 
دکتر بردیا بهنیا  مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای مازندران عضو 
 دکتر مرضیه محب  مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای فارس عضو 
 مهندس پیمان نهاوندی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای خراسان عضو 
 مهندس امین عدالت پور  مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه ای تهران عضو 
مهندس رضا کرمی مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان عضو 
 
 
 
لیست اعضا کارگروه اجرایی 
 
نام و نام خانوادگی 
سمت / محل خدمت  عنوان در کارگروه 
مهندس اشکان نظام پور   مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان  رئیس / عضو کمیته 
 مهندس فریبا فرازمند رئیس گروه مهندسی نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت برق منطقه ای خوزستان دبیر / عضو کمیته 
 مهندس مهشید بیگدلی کارشناس مسئول نرم افزار شرکت برق منطقه ای خوزستان  عضو  
 مهندس فاطمه امیری کارشناس نرم افزار شرکت برق منطقه ای خوزستان   عضو  
مهندس ایمان مهدوی مدیرفنی پروژه عضو 
 
 
 
 
تاریخ به روزرسانی:
1399/05/27
تعداد بازدید صفحه:
2189
Powered by DorsaPortal