«تدوین طرح جامع استقرار دولت الکترونیک شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور» یکی از موارد ماموریت‌های ویژه ای است که طی نامه طی نامه شماره 11/1159 مورخ 98/3/5 از طرف مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ابلاغ گردیده است. جهت پیشبرد بهتر این ماموریت، کارگروهی متشکل از ناظر طرح ویژه از شرکت توانیر و مدیران IT پنج برق منطقه‌ای تهران، فارس، مازندران، خراسان و خوزستان تشکیل گردیده است.
 
 
 
Powered by DorsaPortal